Selamat Datang ke Perkhidmatan Online (ePerkhidmatan)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN PERAKAUNAN DAN PENGURUSAN
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

 
URUSAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI KUMPULAN PELAKSANA PERKHIDMATAN PERAKAUNAN
 
ARAHAN PERMOHONAN
 
Dimaklumkan bahawa Jabatan ini sedang dalam proses mengumpul maklumat bagi urusan pertimbangan kenaikan pangkat Pegawai Kumpulan Pelaksana Perkhidmatan Perakaunan di bawah Jabatan Akauntan Negara Malaysia yang telah memangku pada 30 Jun 2018 dan sebelumnya.
 
Permohonan hendaklah menggunakan borang yang dicetak hanya melalui ePerkhidmatan. Untuk membuat permohonan, pemohon perlu mengemukakan dokumen-dokumen seperti berikut:
     
 
a)
Salinan borang permohonan cetakan online urusan Kenaikan Pangkat (e-Borang JANM/K2);
 
b)
Salinan Kenyataan Perkhidmatan pegawai yang dikemaskini;
  c) Salinan Surat Penempatan Pemangkuan;
 
d)
Salinan LNPT bagi 3 tahun terkini;
 
e)
Keputusan Kelulusan Tapisan Keutuhan SPRM; dan
     
 
Permohonan berserta dokumen-dokumen yang lengkap hendaklah dikemukakan ke Bahagian Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan (BPPP), Jabatan Akauntan Negara Malaysia sebelum atau pada 15 April 2019 di alamat :

                        Pengarah
                        Bahagian Pembangunan Perakaunan dan Pengurusan
                        Jabatan Akauntan Negara Malaysia
                        Aras 7, No.1, Persiaran Perdana,
                        Kompleks Kementerian Kewangan, Presint 2
                        62510 W.P.PUTRAJAYA
                        (u.p : Urus Setia Kenaikan Pangkat)

 
Sebarang pertanyaan berhubung urusan kenaikan pangkat ini boleh dikemukakan terus kepada pegawai-pegawai berikut :-
 

Bil

Urusan

No. Telefon

e-mail Jabatan

1.

Urusetia Kenaikan Pangkat

03-8882 1037 / 1098

naszeri@anm.gov.my / fariza@anm.gov.my / nuraqila@anm.gov.my

2.

Pentadbir sistem

03-8882 1308 / 1057

aghr@anm.gov.my

 
Paparan dan cetakan terbaik adalah menggunakan pelayar versi Google Chrome
PENGISIAN e-BORANG JANM/K2
     
Pilih urusan *
:
No. kad pengenalan *
(numberic sahaja tanpa dash)
:
     
 
CETAKAN e-BORANG JANM/K2
No. kad pengenalan *
(numberic sahaja tanpa dash)

: