SEMAKAN KEPUTUSAN URUSAN PEMANGKUAN

Sila isikan no. kad pengenalan baru untuk semakan.
No. Kad Pengenalan :     contoh : 500402055522