Jumlah Amaun Pinjaman (RM) RM
Tempoh (bulan)
Kadar 4% setahun
Bayaran Bulanan (RM) RM 0.00
Bulan Dan Tahun Pertama Potongan Gaji Bulan   Tahun
Bulan Dan Tahun Semasa atau kuatkuasa Akhir Potongan Gaji Bulan   Tahun
Anggaran Baki Pinjaman Semasa atau pada tempoh berkuatkuasa Akhir Potongan Gaji (RM) RM 0