Sukacita dimaklumkan bahawa Kerajaan telah bersetuju untuk menambak baik dan memperkukuhkan lagi kaedah kenaikan pangkat pegawai Kumpulan Pelaksana berdasarkan kepada prinsip Time-Based Berasaskan Kecemerlangan. Dengan laluan kerjaya ini, tempoh kenaikan pangkat secara KUP telah dipendekkan daripada 15 tahun kepada 13 tahun mulai 1 Julai 2013. Pekeliling Perkhidmatan Bil.8 Tahun 2013 mengenai perkara ini boleh diperolehi dan dimuat turun melalui hyperlink dari laman web Jabatan Perkhidmatan Malaysia (JPA) iaitu http://docs.jpa.gov.my/docs/pp/2013/pp082013.pdf


Bagi muat turun surat edaran yang berkaitan, sila klik di sini.

custom_html