Adalah dimaklumkan, Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia (SPANM) Bilangan 1 Tahun 2012 mengenai Tatacara Perakaunan Imbuhan Tetap Perumahan (ITP) / Elaun Perumahan Wilayah (EPW) Dan Bantuan Sara Hidup (BSH) Bagi Pegawai Yang Menduduki Kuarters akan berkuatkuasa mulai 3 Januari 2012 selaras dengan tarikh surat dikeluarkan.


Sila klik untuk muat turun SPANM

custom_html