Makluman Mengenai Serahan Uma-3 Wang Tak Dituntut


Adalah dimaklumkan mulai bulan Januari tahun 2012, penggunaan disket adalah dimansuhkan berkuatkuasa serta-merta. Sehubungan itu, syarikat/entiti yang ingin membuat Serahan Wang Tak Dituntut adalah dikehendaki untuk mengemukakan bersama softcopy dalam bentuk CD.

custom_html