Perjumpaan Pengarah JANM Cawangan Keningau bersama-sama Ketua Unit Kewangan di Pusat Tanggungjawab (PTJ) telah diadakan pada 18 Oktober 2018 bertempat di Bilik Mesyuarat, Rumah Persekutuan Keningau.  Seramai 65 pegawai yang mewakili setiap jabatan telah hadir ke perjumpaan ini yang bertujuan untuk membincangkan isu-isu operasi yang berkaitan.

image