Pengauditan penyediaan myPortFolio bagi JANM Cawangan Keningau telah dilaksanakan oleh Bahagian Pengurusan Audit Dalam (BPAD) Ibu Pejabat pada 22-23 November 2018. Pengauditan ini diketuai oleh En Mohammad Aminullah Asnawar berserta tiga pegawai lain iaitu Pn Idawati Binti Sainudin, Pn Elmenah Francis dan En Ronih Bin Kamlun.

image