Adalah dimaklumkan, JANM akan menawarkan peruntukan penyelidikan kepada para akademik dan penyelidik di institusi pengajian awam Malaysia yang berminat menjalankan penyelidikan dalam bidang perakaunan sektor awam.


Untuk maklumat lanjut, sila klik di sini.

image