Adalah dimaklumkan bahawa nombor telefon di Bahagian Pengurusan Amanah dan Sekuriti telah bertukar ke nombor telefon yang baru manakala nombor faksimili masih dikekalkan sebagaimana berikut:-

 

Talian am  03 - 2056 8000 
 No. Faksmili (Pejabat Pengarah dan Seksyen Pematuhan 03 - 2072 5707
 No. Faksilimi  (Seksyen Operasi) : 03 - 2026 7430 

 

Nombor telefon yang lama, 03-2034 1850, masih boleh dihubungi sehingga 25 Januari 2013 bagi kemudahan orang awam.

image