Y.Bhg. Datuk/Dato’/ Tuan/Puan,


Untuk makluman Y.Bhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan, satu kajian untuk mengenal pasti tahap kepuasan pelanggan Penyata Kewangan Kerajaan Persekutuan bagi tahun 2011 melalui borang soal selidik yang disertakan bersama ini. Sehubungan itu, sukacita sekiranya Y.Bhg. Datuk/Dato’/ Tuan/Puan dapat memberi kerjasama dengan mengisi dan menjawab borang soal selidik ini dan memberikan pandangan dan cadangan tambahan, sekiranya ada. Penemuan kajian ini amat berguna dalam membantu pihak pengurusan merancang dan melaksanakan program yang bersesuaian di masa hadapan.


Segala maklumat yang diberi akan dirahsiakan dan hanya angka-angka umum sahaja akan dianalisis dan digunakan bagi tujuan penyediaan laporan.


Sekian, terima kasih.


Bahagian Perkhidmatan Operasi Pusat dan Agensi

Jabatan Akauntan Negara Malaysia


Muat turun Borang Kajian KPPKKP_2011 di sini

image