Sukacita dimaklumkan bahawa seramai 130 orang pegawai JANM telah terpilih untuk menyertai Persidangan MIA 2012. Pendaftaran peserta persidangan akan dipanjangkan oleh Unit Pembangunan Kerjaya dan Kompetensi, BPPP kepada Institut Akauntan Malaysia (MIA).


Klik di sini untuk muat turun memo edaran dan senarai peserta.

image