Adalah dimaklumkan bahawa pejabat Pendaftar Wang Tak Dituntut (WTD) mewajibkan penggunaan satu (1) Borang UMA-8 (Bon Tanggung Rugi) dimatikan setem hasil bagi setiap nama pemunya yang dituntut oleh entiti. Arahan ini berkuatkuasa mulai Oktober 2012.Bersama-sama ini disertakan untuk rujukan.


i) surat edaran - klik di sini
ii) contoh pengisian borang UMA-8 - klik di sini

image