Untuk makluman Y.Bhg Dato’/Datin/Tuan/Puan, Pengurusan JANM telah memutuskan supaya satu kajian dijalankan bagi mengenal pasti tahap kepuasan bekerja warga JANM mengenai aspek kerja semasa di jabatan ini. Sehubungan itu, sukacita sekiranya Y. Bhg. Datuk/Dato´/Datin/Tuan/Puan dapat memberi kerjasama dengan mengisi dan menjawab soal selidik ini secara atas talian (online) melalui laman web JANM mulai 1 SEPTEMBER hingga 28 SEPTEMBER 2012 di samping memberikan pandangan dan cadangan tambahan, sekiranya ada.

Mula mengisi soal selidik, sila klik di sini.

image