Jabatan ini selaku Ketua Perkhidmatan dengan kerjasama Institut Perakaunan Negara (IPN) telah mengatur dan menganjurkan kursus-kursus jangka pendek dalam bidang dan subjek yang berkaitan dengan kompetensi Pembantu Akauntan Gred W17.


Kursus Penyelenggaraan dan Penyesuaian Buku Vot bagi Pembantu Akauntan Gred W17 di bawah Pelan Latihan (Training Roadmap) JANM akan diadakan pada 4 – 5 September 2012.


Sila klik di sini untuk muat turun surat tawaran berserta senarai peserta yang berjaya.

image