Berikut adalah notis tawaran tender bagi perkhidmatan membekal, menghantar, memasang, menguji, menyenggara dan mentauliahguna perkakasan dan perisian ICT kepada Jabatan Akauntan Negara Malaysia .


Untuk maklumat lanjut, sila klik di sini

image