Atas kejayaan Portal JANM Negeri berikut dipaparkan secara rasmi bermula pada 12 Julai 2012.


Portal JANM Negeri Johor - http://portalpp.anm.gov.my/johor
Portal JANM Negeri Pahang - http://portalpp.anm.gov.my/pahang
Portal JANM Negeri Perak - http://portalpp.anm.gov.my/perak

image