Berikut adalah notis tawaran tender bagi penyenggaraan dan perkhidmatan sokongan bagi Local Area Network (LAN) yang meliputi peralatan rangkaian dan keselamatan di Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM). Untuk maklumat lanjut, sila klik keratan kenyataan akhbar di sini.

image