Dimaklumkan bahawa Jabatan ini akan melaksanakan urusan pemangkuan jawatan Pembantu Akauntan Gred W17 ke Gred W22. Pegawai-pegawai yang layak memohon mestilah yang telah dilantik ke jawatan Pembantu Akauntan Gred W17 sebelum atau atau 31 Disember 2000. Bagi permohonan yang telah lengkap, ia perlu dikemukakan ke Jabatan ini sebelum atau pada 27 JULAI 2012.

Sila klik di sini untuk surat siaran.
Sila klik di sini untuk borang permohonan.

image