Dimaklumkan bahawa Jabatan ini akan melaksanakan urusan pemangkuan jawatan Pembantu Akauntan Gred W22 ke Gred W26. Pegawai-pegawai yang layak memohon mestilah yang telah dinaikkan pangkat ke jawatan Pembantu Akauntan Gred W22 sebelum atau atau 31 Disember 2007. Bagi permohonan yang telah lengkap, ia perlu dikemukakan ke Jabatan ini sebelum atau pada 27 JULAI 2012.


Sila klik di sini untuk surat siaran.
Sila klik di sini untuk borang permohonan.

image