Dimaklumkan bahawa laporan  pengemaskinian maklumat sistem AGHR sehingga 14 Jun 2012 menunjukkan masih terdapat Pegawai Perkhidmatan Perakaunan Gred W17 sehingga W54 yang belum mengemaskini maklumat ke dalam sistem AGHR. Tarikh akhir pengemaskinian adalah selewat-lewatnya pada  28 Jun 2012.

Senarai pegawai yang belum mengemaskini maklumat klik di sini.

image