Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) sedang menjalankan Kaji Selidik mengenai Surat Pekeliling Akauntan Negara Malaysia Bilangan 5 Tahun 2012 iaitu Pengurusan Pembayaran Gaji Bagi Pegawai Lantikan Baru Atau Bertukar Dalam Perkhidmatan Awam yang berkuat kuasa mulai bulan Januari 2013. Tempoh Kaji Selidik online ini adalah mulai 16 Julai 2013 sehingga 10 September 2013.


Klik di sini untuk menjawab.

image