Merujuk pada pekara diatas, slip arahan calon untuk Peperiksaan BITK telah boleh disemak dan dicetak di Portal Rasmi Jabatan Akauntan Negara Malaysia atau klik disini.

image