Selaras dengan pelaksanaan Perakaunan Akruan tahun 2015, Jabatan Akauntan Negara telah menggubal piawaian perakaunan asas akruan iaitu Malaysian Public Sector Accounting Standards (MPSAS) yang disediakan berasaskan International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). Bersama ini diedarkan MPSAS yang telah diluluskan seperti berikut:


a) MPSAS 17: Property, Plant and Equipment (Klik di sini untuk muat turun)
b) MPSAS 3 : Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors (Klik di sini untuk muat turun)
c) MPSAS 9 : Revenue from Exchange Transactions (Klik di sini untuk muat turun)
d) MPSAS 12 : Inventories (Klik di sini untuk muat turun)
e) MPSAS 1 : Presentation of Financial Statements (Klik di sini untuk muat turun)
f) MPSAS 2: Cash Flow Statements (Klik di sini untuk muat turun)

image