Institut Perakaunan Negara ingin memaklumkan penutupan permohonan ke Seminar Penyelidikan Perakaunan Sektor Awam yang akan dilaksanakan pada 23 April 2013.


Ini adalah kerana kapasiti yang disediakan terhad dan bilangan peserta telah memenuhi kapasiti yang ada. Surat berkaitan penutupan permohonan ini boleh dirujuk di sini.

image