Jabatan ini selaku Ketua Perkhidmatan dengan kerjasama Institut Perakaunan Negara (IPN) telah mengatur dan menganjurkan kursus-kursus jangka pendek dalam bidang dan subjek yang berkaitan dengan kompetensi Akauntan Gred W41 – W44.


Kursus Financial Analysis bagi Akauntan Gred W41 – W44 di bawah Pelan Latihan (Training Roadmap) JANM akan diadakan pada 19 – 20 Mac 2013 bertempat di IPN, Sabak Bernam.


Sila klik di sini untuk muat turun:


i) Surat tawaran dan senarai peserta terpilih
ii) Brosur kursus

image