Berikut adalah notis tawaran tender bagi Perkhidmatan Penyenggaraan Landskap Dan Pembersihan Kawasan di Institut Perakaunan Negara, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan. Untuk maklumat lanjut, sila klik keratan kenyataan akhbar di sini.

image