Adalah dimaklumkan, Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia telah mengedarkan soal selidik untuk Kajian Tinjauan Perkhidmatan Awam Malaysia: Keterlibatan Pegawai dalam Organisasi (The Malaysian Civil Service People Survey) kepada semua penjawat awam. Sehubungan itu, Warga JANM dijemput untuk menjawab soal selidik kajian ini.


Sila klik di SINI untuk pautan soal selidik kajian tersebut.

http://www.interactive1.jpa.gov.my/survey/index.php/814482/lang-ms.

custom_html