URUSAN PEMANGKUAN JAWATAN PENOLONG AKAUNTAN GRED W27 KE GRED W32 DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

 

Dimaklumkan bahawa Jabatan ini akan melaksanakan urusan pemangkuan jawatan Penolong Akauntan Gred W27 ke Gred W32. Pegawai-pegawai yang layak memohon mestilah yang telah dinaikkan pangkat ke jawatan Penolong Akauntan Gred W27 yang berkhidmat genap 6 tahun atau lebih dalam gred kenaikan pangkat atau pada 31 Disember 2008. Bagi permohonan yang telah lengkap, ia perlu dikemukakan ke Jabatan ini selewat-lewatnya pada 10 OKTOBER 2014.

 

Klik untuk muat turun surat siaran.

custom_html