URUSAN PEMANGKUAN JAWATAN PEMBANTU AKAUNTAN GRED W22 KE GRED W26 DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

Dimaklumkan bahawa Jabatan ini akan melaksanakan urusan pemangkuan jawatan Pembantu Akauntan Gred W22 ke Gred W26. Pegawai-pegawai yang layak memohon mestilah yang telah dinaikkan pangkat ke jawatan Pembantu Akauntan Gred W22 yang berkhidmat genap 6 tahun atau lebih dalam gred kenaikan pangkat atau pada 31 Disember 2008. Bagi permohonan yang telah lengkap, ia perlu dikemukakan ke Jabatan ini selewat-lewatnya pada 10 OKTOBER 2014.

Sila klik di sini untuk surat siaran.

custom_html