Adalah dimaklumkan bahawa Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) akan mengadakan Peperiksan Perkhidmatan Penolong Akauntan Gred W27 dan Pembantu Akauntan Gred W17 Bilangan 2 Tahun 2014 pada 15 Oktober 2014. Tarikh tutup permohonan adalah pada 8 Ogos 2014.


Klik di sini untuk muat turun surat siaran bagi Perkhidmatan Penolong Akauntan Gred W27
Klik di sini untuk muat turun surat siaran bagi Perkhidmatan Pembantu Akauntan Gred W17
Klik di sini untuk membuat permohonan

custom_html