Iklan pelawaan sebut harga kecil IPN 01/2014

Institut Perakaunan Negara (IPN) ingin mempelawa kepada penyebut harga-penyebut harga untuk membekal dan menghantar bekalan kertas simili ke Institut Perakaunan Negara, Sabak Bernam, Selangor.

Berikut adalah maklumat yang perlu diambil perhatian :-

Nombor sebut harga : IPN 01/2014
Tarikh tawaran diiklan : 16 Mei 2014
Tarikh tawaran ditutup : 21 Mei 2014
Status & kod bidang : Pembekal-pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod Bidang 010201 (Kertas)

Penyebut harga boleh mendapatkan dokumen sebut harga beserta lampiran-lampiran dengan datang sendiri ke kaunter Unit Kewangan, Institut Perakaunan Negara pada hari dan waktu bekerja atau
boleh melalui laman rasmi Institut Perakaunan Negara di alamat www.ipn.gov.my dan lihat pada ruangan Pengumuman atau
boleh memuat turun melalui pautan berikut :-

- Dokumen Sebut Harga KertasA4 (5052014)
- Lampiran 1 - Jadual Tawaran Harga
- Lampiran 2 - Jadual Pematuhan Spesifikasi
- Lampiran 3 - Surat Akuan Pembida
- Lampiran 4 - Surat Perwakilan Kuasa

Sekian, terima kasih.

custom_html