Mohon semua pegawai/kakitangan yang memegang peranan sebagai Pentadbir Sistem ePenyata Gaji & eLaporan masing-masing agar tidak melakukan sebarang pengemaskinian akses capaian sepanjang tempoh pihak ePenyata Gaji melaksanakan aktiviti di atas.

Untuk makluman pihak tuan/puan aktiviti ini telah dijadualkan mulai 8 Januari 2016 sehingga 10 Januari 2016. Kebarangkalian terdapat gangguan ke atas capaian sistem ePenyata Gaji dan eLaporan tidak dapat dielakkan.

image