Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

 

2. Adalah dimaklumkan bahawa BPOPP sedang mengumpul maklum balas pelanggan JANM Negeri dan Cawangan melalui Kajian Keberkesanan Perkhidmatan  melalui link seperti berikut:​

 

2015:  http://goo.gl/forms/eWLyP5FEOH

 

3.​  Mohon PTJ, Pejabat Pemungut, Pusat Gaji dibawah selian JANM Cawangan Kapit untuk menjawab Kaji untuk menjawab Kajian Keberkesanan ini.

 

4.  Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap keberkesanan perkhidmatan JANM Cawangan Kapit serta cadangan penambahbaikan yang bersesuaian dapat dilaksanakan bagi meningkatkan tahap perkhidmatan.  Kajian ini bermula 14 hingga 29 Mac 2016. Sekian terima kasih.

 

Pengarah Cawangan

Jabatan Akauntan Negara Malaysia Cawangan Kapit

image