Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

Adalah dimaklumkan kepada semua Jabatan/PTJ, kod bank bagi BANK SIMPANAN NASIONAL – SPI iaitu BSNA9999 telah bertukar kepada kod bank baru iaitu BSNAMY21. Arahan ini berkuatkuasa dari tarikh buletin ini dikeluarkan.

Sekiranya masih terdapat baucar bayaran yang menggunakan kod bank lama iaitu BSNA9999, maka baucar tersebut akan dikuiri oleh pihak kami dengan serta merta bagi mengelakkan baucar berkenaan ditolak oleh pihak bank.

Sila hubungi Pejabat Perakaunan untuk maklumat lanjut.
Sekian, terima kasih.
JANM Negeri Kelantan
No. Telefon : (09-7460200)

image