Adalah dimaklumkan bahawa Bahagian Akaun, Kementerian Pertahanan Malaysia mengarahkan semua Jabatan/PTJ di bawah Kementerian tersebut
(Kod Jabatan : 201) MENGHENTIKAN penghantaran Laporan Prestasi Pembayaran Bil BV342 dan BV343 melalui surat menyurat, email dan faks dengan
SERTA-MERTA.

Bersama-sama ini disertakan surat arahan perberhentian penghantaran laporan tersebut.
Sekian, terima kasih.
JANM Negeri Kelantan
No. Telefon : (09-7460200)

Sila Rujuk Lampiran SURATPTJLATEST

image