Adalah dimaklumkan bahawa pihak ibu pejabat JANM Bahagian Pengurusan Operasi Pejabat Perakaunan (BPOPP) sedang mengumpul maklum balas pelanggan JANM Negeri dan Cawangan melalui Kajian Keberkesanan Perkhidmatan melalui link seperti berikut:​
2015: http://goo.gl/forms/eWLyP5FEOH
Sehubungan dengan itu, Tuan / Puan hendaklah menjawab Kajian Keberkesanan ini bagi bertujuan untuk mengetahui tahap keberkesanan perkhidmatan JANM Negeri / Cawangan serta cadangan penambahbaikan yang bersesuaian dapat dilaksanakan bagi meningkatkan tahap perkhidmatan. Kajian ini bermula 14 hingga 29 Mac 2016.


Sekian, terima kasih.

image