Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk.

 

Kepada PTJ e-SPKB , dilampirkan garis panduan tindakan pembetulan ke atas perbelanjaan tersalah caj program/aktiviti bagi perbelanjaan yang melibatkan pembayaran gaji untuk tindakan tuan/puan selanjutnya.

 

Dimaklumkan bahawa, borang perubahan SG10 boleh digunapakai untuk mengubah program/aktiviti bagi kakitangan terlibat secara pukal. Borang perubahan SG10 perlu disertakan dengan salinan waran yang diakui sah dan senarai pegawai sekiranya pegawai di bawah satu pusat gaji adalah berbeza-beza program/aktiviti.

 

 Garis Panduan

 Muat Turun

 

Sekian, terima kasih.

 

Unit Gaji
JANM Negeri Sabah

custom_html