Dimaklumkan bahawa, mulai 3 Mei 2016 Kod swift bagi BANK SIMPANAN NASIONAL -SPI telah dipinda dari BSNA9999 ke BSNAMY21.

Perubahan kod bank ini telah di ALE ke semua Pejabat Perakaunan berkuatkuasa serta merta. Oleh yang demikian, mulai 3 Mei 2016 pengguna diminta untuk menggunakan kod bank yang baru bagi setiap transaksi Bank Simpanan Nasional – SPI. Antara yang terlibat adalah proses bayaran melalui Electronic Fund Transfer (EFT) bagi akaun Gaji EFT BSN dan juga semua pembayaran kepada Akaun Bank BSN (Islamic) seperti pembayaran APC, SSP, BSN dan lain-lain.

Unit Akaun
JANM Negeri Sarawak

image