Assalammualaikum dan salam sejahtera

 

Kepada semua PTJ

 

Tuan , puan
Untuk makluman disebabkan masalah system e-spkb, sekiranya PTJ memerlukan pengeluaran Pesanan Kerajaan ( LPO) yang segera PTJ dibenarkan menggunakan LPO manual dan waran udara manual sehingga hari Ahad 24 April sahaja. Manakala untuk waran peruntukan yang diterima pada hari rabu 20 April 2016 sehingga 22 April 2016 , PTJ boleh menghantar waran peruntukan manual ke JANM untuk di kunci masuk sebelum pesanan kerajaan dikeluarkan,

 

sila cetak maklumat ini untuk dikepilkan bersama-sama dokumen manual . PTJ dinasihatkan untuk log in e-spkb sekiranya system telah boleh digunakan semula , tiada lagi dokumen manual diberikan..

 

klik disini untuk cetak

image