Mohon tuan/puan membuat hebahan Kajian Keberkesanan Perkhidmatan JANM Negeri / Cawangan Tahun 2016 kepada PTJ-PTJ dibawah selian JANM Kuching.

Hebahan kepada PTJ-PTJ di bawah seliaan JANM Kuching untuk menjawab Kajian Keberkesanan Perkhidmatan JANM Negeri / Cawangan Tahun 2016 melalui link
https://goo.gl/forms/g5lLuzuj7Pt8tg0I3


Sekian, terima kasih.

image