Tuan/Puan
Dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas.


Adalah dimaklumkan bahawa BPOPP sedang mengumpul maklum balas pelanggan JANM Negeri dan Cawangan melalui Kajian Keberkesanan Perkhidmatan melalui link seperti berikut:​

 

KAJIAN KEBERKESANAN PERKHIDMATAN

 

Semua PTJ, Pejabat Pemungut dan Pusat Gaji adalah dijemput untuk menjawab Kajian Keberkesanan ini. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tahap keberkesanan perkhidmatan JANM Negeri/Cawangan serta cadangan penambahbaikan yang bersesuaian dapat dilaksanakan bagi meningkatkan tahap perkhidmatan. Kajian ini bermula 14 hingga 29 Mac 2016.

 

Sekian

 

Bahagian Pengurusan Operasi Pejabat Perakaunan (BPOPP)
Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)

image