Tuan/Puan,


Dengan segala hormatnya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa satu perjumpaan bersama Pengarah JANM WP Labuan bersama pegawai perakaunan lantikan ANM dan pegwai kewangan bukan lantikan ANM akan diadakan pada 20 Januari 2016.

3. Kerjasama tuan/puan diperlukan untuk menghantar Pengesahan Kehadiran selewat-lewatnya pada atau sebelum 18 Januari 2016 (Isnin) jam 4.00 petang.

 

 Surat Jemputan

 Muat Turun

 

Sekian, terima kasih.

Unit Perundingan
JANM Cawangan W.P Labuan

image