Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM) dengan sukacitanya mempelawa mana-mana pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod 210102, 210103, 210104 dan 210106 yang berminat untuk menawarkan Perkhidmatan Penyenggaraan Sistem ePenyata Pinjaman Komputer Bagi Aplikasi Web Di Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM).


Tarikh tawaran diiklan : 08/06/2015
Tarikh tawaran ditutup : 17/06/2015


Sila muat turun dokumen di sini.

image