Sebut Harga Kecil IPN 02/2016 - Perkhidmatan Penyedia Latihan TTT dan IPN 03/2016 - Perkhidmatan Penyedia Latihan Untuk Tenaga Pengajar Institut Perakaunan Negara (IPN) dengan sukacitanya mempelawa kepada mana-mana pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia bagi Perkhidmatan Penyedia Latihan Train The Trainer dan Perkhidmatan Penyedia Latihan Untuk Tenaga Pengajar - Kod Bidang 221110 di Institut Perakaunan Negara, Sabak Bernam, Selangor.


Tarikh tawaran diiklan : 21/06/2016
Tarikh tawaran ditutup : 27/06/2016


Untuk mengetahui maklumat lanjut tentang perkara berkaitan, boleh muat turun di bawah :-


a) IPN 02/2016 - Perkhidmatan Penyedia Latihan TTT
b) IPN 03/2016 - Perkhidmatan Penyedia Latihan Untuk Tenaga Pengajar


Sekian, terima kasih.

image