Bil. 

Tawaran Tender  

Status  Keputusan Tender  Harga Tawaran (RM) Tempoh Perlaksanaan
1.

Tender JANM Bil. 1/2016

No. eP : X0231020301160006
-
PERKHIDMATAN PENYEWAAN KOMPUTER PERIBADI KEPADA JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM)

Tarikh tutup :23 Jun 2016, 12.00 PM (Khamis)

Tempoh pengiklanan 2 Jun 2016 hingga 23 Jun 2016      
2. 

Tender JANM Bil. 2/2016

No. eP : X0231020301160008
-
PENSTRUKTURAN SEMULA RANGKAIAN LOCAL AREA NETWORK (LAN) DI INSTITUT PERAKAUNAN NEGARA (IPN) DAN BAHAGIAN PENGURUSAN WANG TAK DITUNTUT (BWTD), JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

Tarikh tutup :29 Jun 2016, 12.00 PM (Rabu)

Tarikh Sesi Taklimat pada
8 Jun 2016 (Rabu)

Tempoh pengiklanan
3 Jun 2016 hingga

Tarikh Sesi Taklimat pada
8 Jun 2016 (Rabu)

Tempoh pengiklanan
3 Jun 2016 hingga
29 Jun 2016

     
3. 

Tender JANM Bil. 3/2016

No. eP : X0231020301160007

MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERKAKASAN DAN PERISIAN RANGKAIAN TANPA WAYAR (WIRELESS) DI 24 PEJABAT PERAKAUNAN (PP) DAN BAHAGIAN PENGURUSAN WANG TAK DITUNTUT (BWTD) JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

Tarikh tutup :28 Jun 2016, 12.00 PM (Selasa)

 

Tarikh Sesi Taklimat pada
7 Jun 2016 (Selasa)

Tempoh pengiklanan
2 Jun 2016 hingga
28 Jun 2016

     

 

Maklumat Sebut Harga 2016 

 

Bil. Tawaran Sebut Harga Status Keputusan Sebut Harga  Harga Tawaran (RM)  Tempoh Perlaksanaan
1.

SEBUT HARGA JANM BIL. 1/2016
PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN MICROSOFT SHAREPOINT DAN APLIKASI SERTA PENAMBAHBAIKAN INTRANET JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

Tarikh tutup :18 Januari 2016, 12.00 PM (Isnin)

Telah Dikeluarkan Surat Setuju Terima Alfacom Technologies (M) Sdn Bhd

195,888.00
Termasuk GST

24 Bulan
2.

SEBUT HARGA JANM BIL. 2/2016
KERJA-KERJA PENYUSUNAN SEMULA PEJABAT BAGI PENYEDIAAN TAPAK PROJEK DATA CONVERSION & MIGRASI MAKLUMAT WANG TAK DITUNTUT (PDCMMWTD) DI BAHAGIAN PENGURUSAN WANG TAK DITUNTUT, JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA, TINGKAT 42, MENARA MAYBANK, KUALA LUMPUR

Tarikh tutup :20 Januari 2016, 12.00 PM (Rabu)

 
Telah Dikeluarkan Surat Setuju Terima Asthetic Design

529,458.34
Termasuk GST

60 Hari
3.

SEBUT HARGA JANM BIL. 3/2016
PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN SERVER DAN KHIDMAT SOKONGAN APLIKASI ACTIVE DIRECTORY (AD) DAN SYSTEM CENTRE CONFIGURATION MANAGER (SCCM) DI 23 CAWANGAN JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

Tarikh tutup :20 Januari 2016, 12.00 PM (Rabu)

Telah Dikeluarkan Surat Setuju Terima Worxware Technology Sdn Bhd 

445,772.40
Termasuk GST

36 Bulan
4.

SEBUT HARGA JANM BIL. 5/2016
PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI IBU PEJABAT JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA BAGI TEMPOH (3) TAHUN

Tarikh tutup :29 April 2016, 12.00 PM (Jumaat)

Iklan telah ditutup - - -
5.

SEBUT HARGA JANM BIL. 4/2016
MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BACKUP TAPE BAGI KEPERLUAN JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM)

Tarikh tutup :19 Mei 2016, 12.00 PM (Khamis)

Iklan telah ditutup - - -
6.

SEBUT HARGA JANM/BPTM BIL. 2/2016
PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN SISTEM ePENYATA PINJAMAN KOMPUTER BAGI APLIKASI WEB, DI JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA (JANM)

Tarikh Tutup :17Jun 2016, 12.00PM
(Jumaat)

- - - -

 

Maklumat eBidding 2016 (Tiada Tawaran Buat Masa Ini)

image