Tender JANM Bil.1/2016
Perkhidmatan Penyewaan Komputer Peribadi Kepada Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)
Tempoh iklan : 2 Jun 2016 hingga 23 Jun 2016


Iklan eP Tender JANM Bil. 1-2016


Tender JANM Bil. 3/2016


Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Perkakasan Dan Perisian Rangkaian Tanpa Wayar (Wireless) Di 24 Pejabat Perakaunan (PP) Dan Bahagian Pengurusan Wang Tak Dituntut (BWTD) Jabatan Akauntan Negara Malaysia

Tempoh iklan : 2 Jun 2016 hingga 28 Jun 2016
Tarikh Sesi Taklimat : 7 Jun 2016


Iklan eP Tender JANM Bil. 3-2016


Maklumat Tender 2016 (Portal JANM)

image