Iklan Sebut Harga JANM/BPTM Bil. 1/2016

 

Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (BPTM) dengan sukacitanya mempelawa mana-mana pembekal yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia di bawah Kod 210102, 210103, 210104 dan 210106 yang berminat untuk menawarkan Perkhidmatan Penyenggaraan Dan Khidmat Sokongan Sistem ePenyata Gaji Dan Laporan (eSPGL) Di Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)


Tarikh tawaran diiklan : 07/03/2015
Tarikh tawaran ditutup : 16/03/2015


Sila muat turun dokumen di sini.


Sekian, terima kasih.

image