Sukacita dimaklumkan bahawa jabatan ini selaku Ketua Perkhidmatan telah mengatur kursus jangka pendek berkaitan dengan kompetensi Penolong Akauntan bagi tahun 2016. Program ini bertujuan untuk mempertingkat profesionalisme dan kompetensi pegawai sebagai platform ke arah peningkatan kemajuan kerjaya seperti yang telah digariskan di dalam Pelan Latihan (Training Roadmap) Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM).


Untuk maklumat lanjut, sila klik disini.


penolong-07Mar2016-103728

image