Iklan Sebut Harga JANM Bil. 3/2016

 

PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN SERVER DAN KHIDMAT SOKONGAN APLIKASI ACTIVE DIRECTORY (AD) DAN SYSTEM CENTRE CONFIGURATION MANAGER (SCCM) DI 23 CAWANGAN JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA

Tarikh tawaran diiklan  : 27/01/2016

Tarikh tawaran ditutup  :05/02/2016, 12:00PM

Sila muat turun di sini untuk maklumat lanjut.

image